Bijzonder ALV 4 juli a.s.

Beste leden,

de ontwikkelingen rond de coöperatie “Eet Regionaal” komen nu in een stroomversnelling. Zoals jullie al lazen in de notulen van afgelopen ALV van 3 mei, is er een subsidie toegekend en zijn we druk bezig relaties aan te knopen met horeca en retail.

Tijd voor een paar formele zaken. De coöperatie moet namelijk wel notarieel opgericht zijn om een subsidie te kunnen ontvangen of te kunnen factureren. Hiervoor is een oprichtingsvergadering nodig.

Wij nodigen jullie daarom uit voor een bijzondere Algemene Ledenvergadering op

4 juli a.s. 20.00 uur

bij

Chocolaterie Magdalena

Vierakkerseweg 37

7233 SH Vierakker

Overzicht van onze leden

Op de kaart staan onze leden vermeld. Klik op een bolletje om meer informatie te krijgen over het desbetreffende bedrijf.

OVERZICHT LEDEN
Maps