Vrienden van Velhorst

De gezamenlijke missie van Natuurmonumenten en Vrienden van Velhorst is het duurzaam agrarisch beheer op Landgoed Velhorst voor een positief effect op de biodiversiteit, natuur en onze producten, waarbij wij mensen en maatschappij betrekken, verbinden en inspireren.

Wij willen een voorbeeldbedrijf zijn voor duurzame landbouw d.m.v.:

  • het leveren van gezonde biologische producten,

  • zorg dragen voor de bodem, natuur en landschap,

  • een goed verdienmodel op basis van een korte keten,

  • het betrekken van de burger bij de processen.

Het landgoed in het Berkeldal leent zich bij uitstek voor een extensieve vorm van landbouw. De laaggelegen gronden voor het houden van vee en de hogere gronden voor de teelt van verschillende gewassen, waarvan graan zo’n tweederde van het bouwplan uitmaakt. Ook de aanleg van bloemrijke akkerranden voor het aantrekken van nuttige insecten en het verbinden van landschapselementen behoort tot de bedrijfsvoering.

Wij zien als het onze taak om zorg te dragen voor de bodem, de gewassen, de dieren, de natuur en het landschap op Landgoed Velhorst en zijn vereerd om het beheer van dit prachtige gebied in de Achterhoek de komende jaren uit te mogen voeren.

Wij verbouwen biologische producten waaronder granen die we bijv. verwerken tot havermout, muesli, pannenkoekenmix en ook aardappelen, divers groenten, lams-, rund- en varkensvlees.

Winny en Arjen van Buuren

Adres

Overzicht van onze leden

Op de kaart staan onze leden vermeld. Klik op een bolletje om meer informatie te krijgen over het desbetreffende bedrijf.

OVERZICHT LEDEN
Maps