VSA gaat voor gezamenlijke promotie en productontwikkeling

In 2019 is een start gemaakt met het project Korte Ketens VSA, Het project zal lopen van 2019 tot en met 2021. De subsidie is gezamenlijk aangevraagd door de gemeente Lochem, gemeente Bronckhorst, gemeente Zutphen, binnenstadsmanagement Zutphen, Vereniging Streekproducten Achterhoek (VSA) en Versboerderij Daalwiek. De eerste stap is een verkenning geweest met streekproducenten en (potentiële) afnemers (horeca, retail, recreatie) en potentiële afnemers. Hierbij zijn er uiteenlopende kansen en bedreigingen inzichtelijk gemaakt. De resultaten zijn vervolgens gebruikt in drie interactieve sessies met Gerrit Willem Ziggers.

Bijeenkomst 1 op 9 oktober 2019
Deze bijeenkomst stond in het teken van de uitkomsten van de verkenning. Er werd tijdens de avond ingegaan op het marktperspectief en afzetmogelijkheden van regionale producten in de Achterhoek.

Bijeenkomst 2 op 20 november 2019
De tweede sessies stond volledig in het teken van de VSA. Hierbij ging het om vragen als “Wie willen we zijn?” “Waar willen we voor gaan?”  Door verschillenden keuzes voor te leggen en met elkaar af te wegen, werd tijdens deze sessie een mooie basis gelegd voor sessie 3.

Bijeenkomst 3 op 29 januari 2020
In sessie 3 is er met leden verkend op welke manier de VSA zijn eigen verhaal kan neerzetten en presenteren. Hierbij gebruik makend van voorbeelden en een aanzet tot een mogelijke invulling. Aan het eind van de avond is er met de leden besloten om met Achterhoek Toerisme twee concepten uit te gaan werken. Het eerste concept gaat over een gezamenlijk verhaal voor alle leden van de VSA. Hierbij kan er gedacht worden aan video, artikelen etc. Het verhaal zal betrekking hebben op wat de producenten gezamenlijk bindt en wat de meerwaarde is om bij deze lokale producenten te kopen. Naast gezamenlijke promotie is er ook voor gekozen om aan de slag te gaan met productontwikkeling. Op dit moment is door Slow Food Achterhoek al een eerste aanzet gedaan met Kaasmakers Gilde Achterhoek-Liemers.  In het Gilde wordt er nagedacht over promotie, kennisuitwisseling en verkoop van een specifiek product. Vanuit Achterhoek toerisme kan er vervolgens elk jaar een ander product in het zonnetje worden gezet.
Beide genoemde concepten vormen een middel om het verhaal van de VSA te vertellen en met elkaar de producten uit de Achterhoek te vermarkten en te promoten.  In de tussentijd onderhoudt het bestuur contact met anderen initiatieven uit de Achterhoek zoals de Stichting Food Promotie en natuurlijk Slow Food Achterhoek. De komende tijd gaan we verder met ons verhaal. We zullen jullie de komende periode op de hoogte houden via de nieuwsbrief. Als er vragen zijn kan er contact opgenomen worden met het bestuur via info@achterhoekstreekproduct.nl.

Dit project is tot stand gekomen met ondersteuning van de Provincie Gelderland en de Europese Unie in het kader van het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland. Kijk op de website van ELFPO voor meer informatie.

 

Overzicht van onze leden

Op de kaart staan onze leden vermeld. Klik op een bolletje om meer informatie te krijgen over het desbetreffende bedrijf.

OVERZICHT LEDEN
Maps